دورهٔ «چگونه در روابط بزرگسال باشیم»

دورهٔ «چگونه در روابط بزرگسال باشیم» مبتنی بر کتاب «چگونه در روابط بزرگسال باشیم»، نوشتهٔ «دیوید ریکو» با ترجمهٔ «فرناز فرود» از «نشر صابرین»

16,000,000 ریالسرفصل‌های دوره: ● توجه هوشیارانه (مایندفولنس) ● پنج ویژگی مشکل‌گشا: توجه، پذیرش، قدردانی، محبت، مجاز شمردن ● پنج عادت ذهنی مشکل‌ساز: ترس، توقع، قضاوت، کنترل، تصور ● انتخاب شریک زندگی ● سه مرحلۀ رابطه: حالت رویایی، اختلاف، تعهد ● برون‌گرایی و درون‌گرایی ● پرداختن به ترس‌ها: بلعیده شدن، طرد شدن، حسادت، بی‌وفایی، ناامیدی ● بله گفتن به آنچه نمی‌توانیم تغییر دهیم این دوره برای همۀ اشخاص علاقه‌مند به موضوع روابط و بهبود هر رابطه‌ای، مفید خواهد بود.