دورهٔ «تمرین نیروی حال»

8,000,000 ریالسرفصل‌های دوره: ● منشأی ترس ● ورود به حال ● زدودن بدن دردمند ● روابط روشن‌بینانه ● پذیرش حال این دوره برای کسانی مفید است که: ● به خروج از نگرش «منِ معطوف به بقا» متعهد شده‌اند. ● بیش‌تر به رشد و دگرگونی علاقه دارند تا عادت‌ها. ● می‌خواهند از تقلا دست بکشند و آرام بگیرند.
بابک بسیار دوره خوبی استچهارشنبه 26 بهمن 1401 | 4 ماه پیش
آشنایی با دورهٔ «تمرین نیروی حال»کتاب‌ تمرین‌ نیروی‌ حال علاوه‌ بر تمرین‌، حاوی‌ بخش‌های‌ کوتاهی‌ از کتاب‌ نیروی‌ حال نیز می‌باشد تا برخی‌ از مفاهیم‌ اصلی‌ را یادآوری‌ و به‌ عملی‌ کردن‌ این‌ مفاهیم‌ در زندگی‌ روزمره‌ یاری‌ کند. بسیاری‌ از این‌ بخش‌ها به‌ ویژه‌ برای‌ مطالعۀ عمیق‌ مناسب‌ هستند. هنگامی‌ که‌ به‌ عنوان‌ مراقبه‌ مطالعه‌ می‌کنید و صرفاً به‌ منظور کسب‌ اطلاعات‌ تازه‌ نمی‌خوانید، مایل‌ هستید تا از این‌ راه‌...