دورهٔ «بیداری قهرمان درون»

دورهٔ «بیداری قهرمان درون» مبتنی بر کتاب «بیداری قهرمان درون» نوشتهٔ کارول اس. پیرسن با ترجمهٔ فرناز فرود از انتشارات کلک آزادگان

48,000,000 ریالسرفصل‌های دوره: ● کهن‌الگوها به مثابۀ راهنمایان ما ● سفر آگاهی ● خود: محافظت از کودک درون (کهن‌الگوهای معصوم، یتیم، جنگجو، حامی) ● جان: ورود به اسرار (کهن‌الگوهای جوینده، ویرانگر، عاشق، آفریننده) ● خویشتن: ابراز ما در جهان (کهن‌الگوهای حکمران، ساحر، فرزانه) ● از چندپارگی تا یکپارچگی ● فرایند تفرد و گسترش آگاهی ● اسطورۀ زندگی شما ‌ این دوره برای کسانی مفید است که: ● به درون‌نگری ژرف علاقه‌مندند. ● در پی یافتن و تجلی فردیت خویش هستند. ● به افسانه‌ها و اساطیر علاقه دارند و مایل به تجربۀ تأثیر کهن‌الگوها بر زندگی‌شان هستند. ● به رشد و تحول انسان علاقه دارند.‌ دوستانی که دوره‌ها را تهیه کرده‌اند، می‌توانند پرسش‌های خود را در بارهٔ این دوره‌ها از راه ارسال پیام (دایرکت) در صفحهٔ رسمی فرناز فرود در اینستاگرام به نشانی farnaz.foroud@ مطرح کنند. 3989 بازدید
آشنایی با دورهٔ «بیداری قهرمان درون»آشنایی با دورهٔ «بیداری قهرمان درون»خانم کارول پیرسن، دانش‌آموختۀ رشتۀ روان‌شناسی‌ست و در زمینۀ مدیریت انسانی به درجۀ پروفسوری رسیده است. شرارۀ پژوهش مطالب این کتاب هنگامی در جان او درخشید که می‌خواست پایان‌نامۀ دکترای خود را ارایه دهد. این تعهد پرشور، بیست سال او را به دنبال خود کشاند و موجب شد تا دوره‌های آموزشی و عملی متعدد و گوناگونی را در این گستره تجربه کند. این گام‌های مشتاقانه نخست دستمایۀ کتابی با نام «قهرمان درون» شد که...